Pieteikuma forma: Latvijas Jūras akadēmijas studiju programmas.
Obligāti aizpildāmie lauki!
Studiju programma (prioritātes), atzīmējiet izvēlētās prgrammas un to prioritātes (1-13)
1. līmeņa prof. augstākās izglītības studiju programma "Kuģu vadīšana" ar vidējo izglītību (3 gadīgā)
1. līmeņa prof. augstākās izglītības studiju programma "Kuģu mehānika" ar vidējo izglītību (3 gadīgā)
1.līmeņa prof. augstākās izglītības programma "Kuģu vadīšana" (par valsts finansētām budžeta vietām, uzņem ar vidējo profesionālo jūrniecības izglītību)
1.līmeņa prof. augstākās izglītības programma "Kuģu vadīšana" (kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, uzņem ar vidējo profesionālo jūrniecības izglītību)
1.līmeņa prof. augstākās izglītības programma "Kuģu mehānika" (par valsts finansētām budžeta vietām, uzņem ar vidējo profesionālo jūrniecības izglītību)
1.līmeņa prof. augstākās izglītības programma "Kuģu mehānika" (kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, uzņem ar vidējo profesionālo jūrniecības izglītību)
Jūras transports-kuģa vadīšana (par valsts finansētām budžeta vietām)
Jūras transports-kuģa vadīšana (kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem)
Jūras transports-kuģa mehānika (par valsts finansētām budžeta vietām)
Jūras transports-kuģa mehānika (kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem)
Jūras transports- kuģa elektroautomātika (par valsts finansētām budžeta vietām)
Jūras transports- kuģa elektroautomātika (kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem)
Ostu un kuģošanas vadība (kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem)
Informācija par reflektantu:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Dzimšanas datums:
Dzimums:
Valsts piederība vai pases izdevējvalsts:
Personas statuss Latvijā (pilsonis/nepilsonis):
Pases/ID numurs:
Pases/ID izdošanas datums:
Pase/ID derīga līdz:
Pases/ID izdevējiestāde:
Ja neesat Latvijas valsts piederīgais, uzturēšanās atļauja:
līdz
Dati par iepriekšējo izglītību:
Iepriekšējā izglītība:
Valsts, kur iegūta iepriekšējā izglītība (LV/RU):
Atestāta Nr.:
Izdošanas gads:
Skola:
Vai ir vajadzīga dienesta viesnīca (kopmītne):
Deklarētā dzīvesvieta, kontaktinformācija:
Pilsēta:
Novads:
Adrese (iela, māja, dzīvoklis, ciems):
Pasta indekss:
LV-
Tālrunis:
E-pasts:
Bāreņa statuss
Bārenis:
Kontaktpersona
Vārds:
Uzvārds:
Telefons:
Atzīmes
Latviešu valoda:
Matemātika:
Angļu val.:
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens (Tikai no Jūrskolas):

itsupport@latja.lv